Polish Gamers Research 2019

Tegoroczna edycja Polish Gamers Research po raz pierwszy została rozszerzona o komponent analizujący zachowania graczy w grupie docelowej 56-66 lat oraz porównanie ich z młodszymi graczami. Wyniki są bardzo interesujące i obrazują zmieniające się podejście do grania jako rozrywki uzależnionej od wieku graczy. Wyniki tegorocznej edycji wskazują też na to, że kobiety stanowią 47% graczy.

Zmienia się także podejście rodziców do elektronicznej rozrywki, z której korzystają ich dzieci. 65% rodziców gra wraz z dziećmi, a ponad połowa rodziców grających dzieci korzysta z narzędzi kontroli rodzicielskiej. Systematycznie rośnie też liczba rodziców, którzy podczas wybory gry dla dziecka zwracają uwagę na system klasyfikacji PEGI.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który dostępny jest na stronie: https://polishgamers.com/