Kondycja Polskiej Branży Gier 2020

Raport Kondycja Polskiej Branży Gier 2020 to kompleksowy obraz rynku gier w Polsce, przedstawiający dane zarówno o konsumentach jak i studiach produkujących gry. Publikacja powstała przy współpracy z GRY-Online S.A oraz Polish Gamers Observatory. Za projekty badawcze na potrzeby raportu odpowiadały Publicis Groupe oraz manaHR. Raport powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Pełny raport w wersji PDF: