IARC – International Age Rating Coalition

International Age Rating Coalition – koalicja organizacji klasyfikujących gry ze względu na minimalny wiek odbiorcy wypracowała zunifikowany kwestionariusz oceny treści. Dokument opracowany przez IARC łączy wszystkie kryteria uwzględniane w poszczególnych systemach klasyfikacji. Wydawca, po wypełnieniu tego dokumentu, uzyskuje automatycznie wygenerowany zestaw oznaczeń wieku oraz oceny treści właściwych dla wszystkich systemów i regionów. Oznacza to, że wydawca, wypełniając online jeden dokument, uzyskuje rating ESRB dla USA i Kanady, USK dla Niemiec, PEGI dla pozostałych krajów europejskich oraz oznaczenia typowe dla innych systemów obecnych w koalicji.

Czytaj więcej:

IARC2