Czy przemoc w grach może wpłynąć na zachowanie dziecka?

Nie ma dowodów na to, że gra w gry zawierające elementy przemocy może powodować długotrwały lub stały wzrost poziomu agresji lub przemocy. Badania nad wpływem gier wideo na przemoc koncentrują się na efektach krótkoterminowych i są niespójne. Aby jednak mieć pewność, że dziecko nie gra w gry zbyt brutalne, należy przestrzegać klasyfikacji wiekowej i zapoznać się z recenzją gry lub obserwować dziecko w czasie zabawy.