Co oznaczają symbole wiekowe?

Oznaczenia PEGI znajdujące się z przodu i z tyłu opakowania gry wskazują minimalny zalecany wiek jej użytkownika. Ratingi wiekowe nie biorą pod uwagę poziomu trudności ani umiejętności wymaganych do korzystania z gry. Zalecamy zapytać o to sprzedawcę.

3_blackPEGI 3

Treść gier oznaczonych w ten sposób uznaje się za odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych. Dopuszczalna jest pewna ilość przemocy w komicznym kontekście (zwykle podobna do prezentowanej w kreskówkach w rodzaju Królika Bugsa czy Toma i Jerry’ego). Dziecko nie powinno utożsamiać postaci pojawiających się na ekranie z postaciami rzeczywistymi. Powinny one być w całości wytworem fantazji. Gra nie powinna zawierać dźwięków ani obrazów, które mogą przestraszyć dziecko. Nie powinny w niej występować wulgaryzmy, sceny zawierające nagość ani odwołania do życia seksualnego.

3_blackPEGI 7

Gra, która w innym przypadku zostałaby zakwalifikowana do grupy 3, lecz zawierająca przerażające dźwięki lub sceny, może być uznana za odpowiednią dla tej grupy wiekowej. Dopuszczalne są sceny obejmujące częściową nagość, ale nigdy w kontekście seksualnym.

3_blackPEGI 12

IW tej kategorii wiekowej znajdują się gry wideo pokazujące przemoc wobec postaci fantastycznych nieco bardziej dosłownie i/lub przemoc wobec postaci o ludzkim wyglądzie lub rozpoznawalnych zwierząt nieprzedstawioną dosłownie, a także gry wideo pokazujące nieco bardziej dosłowną nagość. Ewentualne wulgaryzmy muszą mieć łagodny charakter i nie mogą zawierać odwołań do seksu.

3_blackPEGI 16

Ten symbol jest nadawany, jeżeli przemoc lub aktywność seksualna wyglądają tak jak w rzeczywistości. Gry w kategorii 16 mogą zawierać bardziej rażące wulgaryzmy, mówić o paleniu tytoniu i zażywaniu narkotyków oraz przedstawiać działalność przestępczą.

3_blackPEGI 18

Za gry dla dorosłych uznaje się gry przedstawiające daleko posuniętą przemoc i/lub specyficzne rodzaje przemocy. Daleko posunięta przemoc jest najtrudniejsza do zdefiniowania, ponieważ w wielu przypadkach stanowi pojęcie bardzo subiektywne, ale ogólnie można ją określić jako sceny przemocy powodujące u widza uczucie odrazy.