O nas

Zapytaj o gry to serwis prowadzony przez Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR.

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR) powstało w kwietniu 2008 roku i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Podstawowe zadania w ramach działalności Stowarzyszenia to:

  • popularyzacja zasad użytkowania gier wideo w Polsce poprzez upowszechnianie zasad i przepisów prawa regulującego wytwarzanie, obrót i użytkowanie gier;
  • zbieranie danych na temat używania gier wideo w Polsce i upowszechnianie informacji o stanie rynku gier komputerowych i konsolowych oraz prowadzenie badań dotyczących udziału Polaków w elektronicznej rozrywce;
  • podejmowanie przedsięwzięć związanych z promocją bezpiecznego korzystania z gier;
  • upowszechnianie zasad etyki zawodowej producentów i dystrybutorów gier wideo;
  • reprezentacja interesów producentów i dystrybutorów gier wideo w kraju i za granicą;
  • prezentowanie stanowiska członków Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej w kwestiach związanych z regulacjami prawnymi w sferze działalności Stowarzyszenia
  • aktywne przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich w sferze oprogramowania oraz urządzeń z nim współpracujących.

Powyższe cele realizowane są poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej,  publikowanie materiałów szkoleniowych, biuletynów, periodyków i innych materiałów stanowiących nośniki informacji, przez organizowanie konferencji,  seminariów i zebrań poświęconych polskiemu rynkowi gier wideo, jak również poprzez współpracę z Interactive Software Federation of Europe oraz pokrewnymi stowarzyszeniami zagranicznymi.

cdppl ea1 empikcom gryonline iqp lem microsoft1 axelspringer sony_ce ubisoft1