Czy gry wideo stanowią zagrożenie dla zdrowia?

Gry wideo nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, jeśli korzysta się z nich w sposób właściwy. Grając należy przestrzegać poniższych zasad: grać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu regularnie robić przerwy w grze zachować odpowiednią odległość od monitora/telewizora grać z umiarem pamiętać o prawidłowej postawie

Read More »

Czy przemoc w grach może wpłynąć na zachowanie dziecka?

Nie ma dowodów na to, że gra w gry zawierające elementy przemocy może powodować długotrwały lub stały wzrost poziomu agresji lub przemocy. Badania nad wpływem gier wideo na przemoc koncentrują się na efektach krótkoterminowych i są niespójne. Aby jednak mieć pewność, że dziecko nie gra w gry zbyt brutalne, należy[…]

Read More »

Czy gry mogą powodować epilepsję?

W wyniku wyczerpujących badań stwierdzono, że gry wideo nie powodują epilepsji u osób zdrowych. Jednak w przypadku osób już cierpiących na epilepsję fotogenną przypadłość ta może się podczas gry ujawnić. Może to także wystąpić podczas oglądania telewizji, zabawy w dyskotece, czy jazdy samochodem. Nie zmienia to faktu, że z gier[…]

Read More »

Czy dziecko może się uzależnić od gier?

Każdy człowiek może uzależnić się niemal od wszystkiego. Dzieci grają w gry, bo lubią, sprawia im to radość, gra jest dla nich formą relaksu. Zdarza się, że są tak zaangażowane w grę, iż wydają się niewrażliwe na bodźce zewnętrzne. Nie jest to jednak objawem uzależnienia, lecz identyfikacji z grą ([…]

Read More »