Większość rodziców kontroluje wydatki dzieci w grach – badania Ipsos

Według badań konsumenckich[1] przeprowadzonych przez Ipsos 40% rodziców dzieci grających w gry, przyznaje, że ich podopieczni dokonują zakupów w grach. Zdecydowana większość spośród tych rodziców (ponad 8 na 10) zawarła z dziećmi porozumienie odnośnie wydatków, które przybiera następujące formy: pytanie o pozwolenie przed każdym zakupem (60%), tygodniowy lub miesięczny limit wydatków (31%), wykorzystanie narzędzi kontroli rodzicielskiej (28%), monitorowanie rachunków kart kredytowych (25%) lub użycie kart pre-paid (20%). Tylko 2% rodziców w żaden sposób nie monitoruje wydatków swoich dzieci.

Ankietowani rodzice zostali także zapytani o  to, dlaczego nie korzystają z narzędzi kontroli rodzicielskiej, które oferują szereg opcji monitorowania i kontrolowania różnych aspektów korzystania z gier przez dziecko (czas gry, ograniczenia wieku, interakcje społeczne, dostęp online i wydatki). 43% rodziców stwierdziło, że narzędzia kontroli nie są konieczne, ponieważ istnieje inny rodzaj porozumienia pomiędzy rodzicem a dzieckiem. 32% rodziców wie o narzędziach kontroli rodzicielskiej, ale nie skonfigurowało ich. Około 17% respondentów nie było świadomych, że kontrolowanie wydatków w grze jest możliwe dzięki narzędziom kontroli rodzicielskiej, a kolejne 17% osób uznało je za zbyt trudne do aktywacji.

ISFE z zadowoleniem przyjmuje wyniki badań, które pokazują, że ogromna większość (80%) rodziców prowadzi dialog z dzieckiem na temat wydatków w grze i monitoruje je.

Badanie wskazuje jednocześnie, że świadomość dotycząca korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej i ich funkcjonalności jest nadal dość niska. Sektor gier wideo wprowadził, dostępne na wszystkich urządzeniach i platformach, zaawansowane i wydajne narzędzia kontroli rodzicielskiej, które pozwalają rodzicom chronić prywatność dzieci oraz dbać o ich bezpieczeństwo online. Umożliwiają one rodzicom ustawianie ograniczeń ze względu na klasyfikację wieku, czas korzystania z gier, kontrolowanie wydatków i interakcji online. W celu podniesienia świadomości odnośnie bezpiecznego korzystania przez dzieci z gier i Internetu, ISFE oraz zrzeszone stowarzyszenia będą wprowadzać kampanie informacyjne na temat znaczenia kontroli rodzicielskiej i sposobu ich aktywacji.

Więcej szczegółów na temat badań można znaleźć w pliku PDF do pobrania poniżej.

ipsos_igp_spending

[1] Badania zostały przeprowadzone w maju 2018 r. przez firmę Ipsos w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Hiszpanii. Wszyscy respondenci byli rodzicami grających dzieci w wieku do 15 lat. Dane ważono, wykorzystując pomiary GameTrack do reprezentowania populacji na podstawie: demografii (wiek / płeć), gospodarstwa domowego (wiek dzieci) i tego, czy rodzic odpowiadający na ankietę sam jest graczem.