PRZEWODNIK WOMEN IN GAMES – TWORZENIE SPRAWIEDLIWYCH WARUNKÓW PRACY JUŻ DOSTĘPNY

Women in Games opublikowało właśnie drugie wydanie przewodnika zawierającego prawie 150 stron ważnych informacji, inspiracji, badań, relacji i rekomendacji dotyczących kultury włączającej i inkluzywności.The Guide: Building A Fair Playing Field jest dostępny po angielsku do pobrania ze strony Women in Games:

Building A Fair Playing Field

Przewodnik – opracowany przez CEO Women in Games Marie-Claire Isaaman i Women in Games Education & Research Consultant Sharon Tolaini-Sage – jest przeznaczony dla firm z branży gier wideo i e-sportu, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych  zaangażowaniem się i rozwijaniem zagadnień dotyczących równości płci, inkluzywności  oraz szerszej różnorodności.

Chociaż przewodnik jest skoncentrowany głównie na równości płci, obejmuje szersze kwestie inkluzywności i może być wykorzystywany do rozwiązywania ich na każdym poziomie.

Dlaczego to ważne?

Istnieje pilna potrzeba zmian:

  • Kobiety pozostają niedostatecznie reprezentowane w branży gier
  • Nagłośnione kontrowersje wokół dysfunkcyjnej kultury pracy w branży gier zwiększają pilną potrzebę zmian.
  • Badania pokazują, że dyskryminacja w grach online wciąż wzrasta
  • Jest to moment, w którym integracja dobrych praktyk zmierzających do doprowadzenia do równości płci jest nie tylko potrzebna, ale też osiągalna.

Jaki jest cel przewodnika?

  • Rozwiązywanie problemów nierówności płci na szeroką skalę
  • Podkreślenie roli przywództwa w tworzeniu sprawiedliwych warunków pracy
  • Zapewnienie inspiracji dla firm i osób prywatnych ponad wszelkimi podziałami
  • Zachęcanie do zmian
  • Dzielenie się wiedzą i zaprezentowanie już wdrożonych inicjatyw

Do publikacji przewodnika: Building a fair play field przyczyniły się ISFE i InGAME wraz z szeroką spoełcznością Women in Games Individual Ambassadors oraz Corporate & Education Ambassadors.Przewodnik zostanie przetłumaczony na 10 języków. Ponadto przygotowywany jest audiobook, aby zapewnić większą dostępność. Seria podcastów zaplanowana jest na koniec 2022 roku

Dyrektor Women in Games, Marie-Claire Isaaman“Świat zmienił się od czasu opublikowania w 2018 roku pierwszego przewodnika Women in Games. Dostrzegliśmy, że Covid-19, Brexit, #MeToo i #BlackLivesMatter oraz inne globalne ruchy, a także niestabilność geopolityczna przyniosły zmiany.

Pomimo tych dramatycznych zmian powszechnie wiadomo że kobiety wciąż pozostają niedostatecznie reprezentowane w branży gier, a kontrowersje wokół dysfunkcyjnych kultur pracy w branży gier zwiększają pilną potrzebę zmian.

Globalne praktyki pracy, a zwłaszcza sama branża gier, ulegają transformacji. Niniejszy przewodnik ma na celu wniesienie nowego impulsu zmian w zakresie równości płci i sprawiedliwości. Covid-19 i jego następstwa przyniosły liczne obawy, ale także przyniosły ogromne możliwości pozytywnych zmian dotyczących pracy.

Uważam, że jest to moment, w którym integracja dobrych praktyk i podjęcie kroków w celu doprowadzenia do równości płci jest nie tylko potrzebna, ale jest też osiągalna”.

Dyrektor ISFE, Simon Little: “Women in Games zasługuje na ogromne podziękowania za pracę, która będzie niezwykle przydatnym narzędziem dla wielu osób i pomoże nam zadbać o  równość płci i różnorodność w Europie. Dziękuję również członkom ISFE, którzy podzielili się z autorami swoimi relacjami. Branża gier wideo zatrudnia około 98 000 osób w całej Europie, z czego 22% pracowników to kobiety. Jest to nieco lepszy wskaźnik w porównaniu z ostatnimi danymi europejskimi, zgodnie z którymi kobiety stanowią 18,5% spośród europejskich specjalistów ICT. 52% ludności Europy i ponad 2,2 miliarda ludzi na całym świecie gra w gry wideo. Promowanie różnorodności, sprawiedliwości i integracji w  sektorze gier jest nie tylko koniecznością podyktowaną potrzebami rynkowymi, ale także ważnym elementem społecznej odpowiedzialności.

Dyrektor InGAME Sean Taylor: “Jako brytyjskie centrum badań i innowacji w grach, InGAME z dumą wspiera i promuje przewodnik Women in Games. Publikacja ta wykracza bowiem poza zwykłe zidentyfikowanie problemów nierówności płci i dyskryminacji w sektorze gier. Innowacyjne podejście opiera się na zebranych z całej branży najlepszych praktykach, które pozwolą wypracować wytyczne dla każdej firmy tworzącej przyjazną i integracyjną kulturę. Wierzymy, że poradnik pomoże sektorowi gier stać się lepszym miejscem pracy i rozrywki dla wszystkich kobiet. Miejscem umożliwiającym pracownikom rozwinięcie pełnego potencjału, osiąganie sukcesów, wolnym od nadużyć lub dyskryminacji. “

Dyrektor SPIDOR Dominika Urbańska-Galanciak: ” Sektor gier wideo w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie zatrudniając ponad 12 tysięcy osób, z czego 25% stanowią kobiety. Jako Ambasadorka Women in Games cieszę się, że mogłam przyczynić się do publikacji przewodnika, którego jednym z celów jest zachęcenie kobiet do pracy w sektorze gier poprzez wskazanie bogatej palety możliwości rozwoju kariery w tej branży oraz zapewnienie sprawiedliwych warunków zatrudnienia. Mam nadzieję, że przegląd licznych inicjatyw zaprezentowanych w poradniku będzie dla dziewcząt i kobiet zachętą do pracy w sektorze, a dla wielu firm cenną wskazówką do wprowadzania zmian uwzględniających indywidualne potrzeby pracowników oraz ich różnorodność.”

Przewodnik Women in Games: Building A Fair Playing Field jest dostępny do pobrania tutaj: Building A Fair Playing Field