Nowe oznaczenie PEGI – zakupy w grze

PEGI ogłosiło dzisiaj wprowadzenie nowego oznaczenia treści do gier wideo w dystrybucji fizycznej. Oznaczenie to ma na celu informowanie rodziców o możliwości dokonywania zakupów w grze wideo. Ikona „zakupy w grze” jest już stosowana przez PEGI w cyfrowej dystrybucji gier  (z wykorzystaniem procesu IARC), ale od tej pory konsumenci zobaczą ją także na opakowaniach gier dostępnych w sklepach detalicznych.

 

Według badań konsumenckich przeprowadzonych przez Ipsos 40% rodziców dzieci grających w gry, przyznaje, że ich podopieczni dokonują zakupów w grach. Zdecydowana większość spośród tych rodziców (ponad 8 na 10) zawarła z dziećmi porozumienie odnośnie wydatków, które przybiera następujące formy: pytanie o pozwolenie przed każdym zakupem (60%), tygodniowy lub miesięczny limit wydatków (31%), wykorzystanie narzędzi kontroli rodzicielskiej (28%), monitorowanie rachunków kart kredytowych (25%) lub użycie kart pre-paid (20%). Tylko 2% rodziców w żaden sposób nie monitoruje wydatków swoich dzieci.

„Uświadomienie rodzicom istnienia opcjonalnych zakupów w grze jest dla nas ważnym krokiem. PEGI, poprzez wprowadzenie odpowiedniego oznaczenia, udostępni tę informację bezpośrednio w punkcie zakupu, dzięki czemu rodzic będzie mógł zdecydować, jak chce monitorować i / lub ograniczać wydatki dziecka” – mówi Simon Little, dyrektor zarządzający PEGI S.A. „Z przytoczonych badań wiemy, że rodzice stosują różne metody zarządzania wydatkami. Zachęcamy jednak do korzystania z narzędzi kontroli rodzicielskiej, które są bardzo pomocne w zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz umożliwiają kontrolowanie wydatków. Niemniej ważny jest dialog z dziećmi na temat gier, które lubią. Rozmowy pozwalają na stworzenie warunków do grania, w których zarówno dzieci, jak i rodzice czują się komfortowo.”

Nowa ikona treści: „zakupy w grze” zostanie zastosowana do wszystkich gier oferujących opcję kupowania produktów cyfrowych  za  prawdziwą walutę. Zacznie się pojawiać na opakowaniach gier pod koniec roku 2018. „Mikro transakcje w grach stały się powszechne i konieczne jest zapewnienie identycznej informacji konsumentom korzystającym zarówno z cyfrowych, jak i fizycznych form dystrybucji” – mówi Simon Little. „Biorąc pod uwagę fakt, że gry pudełkowe są ważną częścią rynku, była to istotna luka do wypełnienia. Wprowadzenie ikony informującej o opcjonalnych zakupach ma szczególne znaczenie dla rodziców, którzy nie są zaznajomieni z grami wideo. Obecność tej ikony na opakowaniu gry, której zakup rozważają, powinna wzbudzić ich czujność i zachęcić do monitorowania rozgrywki. To kluczowa informacja, której dotychczas rodzicom brakowało”.

PR – PEGI_zakupy w grze